Vzkrik! 2017

Vzkrik se je rodil pred tremi leti iz potrebe zagotoviti mladim in neuveljavljenim avtorjem dramskih besedil platformo, kjer lahko razvijajo in preizkušajo svoja dela. V letu 2016 smo tako že tretjič izvedli delavnice, tokrat pod mentorskim vodstvom Simone Semenič, ene najopaznejših slovenskih dramatičark v zadnjem obdobju. V seriji enajstih delavnic, ki so potekale med februarjem in oktobrom 2016, so izbrani avtorji spoznavali zakonitosti dramskih besedil ter značilnosti sodobne dramske pisave. V procesu delavnic so preko primerjav, dialoga in kritične analize svoja dramska besedila oblikovali v zaključene, praviloma celovečerne dramske tekste.
S festivalsko obliko smo projekt letos še nadgradili. Uprizoritve vseh na delavnici nastalih besedil v obliki bralnih predstav ne pomenijo samo predstavitve avtorjev ter njihovih del strokovni in laični javnosti, temveč s tem Vzkrik postaja prostor sodelovanja piscev z gledališkimi ustvarjalci – režiserji in igralci. Pisana beseda dobi svojo nadgradnjo v (bralni) uprizoritvi in avtorjem omogoča neposreden preizkus, kako besedilo funkcionira v gledališkem prostoru.
Vzkrik je v zadnjih treh letih iniciiral večje število kvalitetnih dramskih besedil, ki pa praviloma nikoli ne dočakajo tiskane oblike. Dramatika je v primerjavi s poezijo in prozo skoraj povsem spregledana literarna zvrst. Z dramskimi besedili se lahko srečamo šele na odru, kjer pa živijo že znotraj neke uprizoritve z lastno režijsko poetiko in interpretacijo. Želimo si, da bi Vzkrik pritegnil ne le ljubitelje gledališča, temveč vse ljubitelje literature. Želja bralca po neposrednem stiku z dramatiko lahko vzbudi pogoje za rednejšo umestitev le-te v založniške programe, s tem pa tudi pogoje za njen konstanti razvoj ter prisotnost v slovenskem kulturnem prostoru.

Povezava na program 2017