Tjaša Mislej: Ena kri

Režija: Mojca Madon  

Igra: Tamara Avguštin

Avtor glasbe in zvočne obdelave: Luka Ipavec

Video: Mojca Madon in Sašo Štih

Tjaša Mislej je diplomirala iz primerjalne književnosti in filozofije. Študij je nadaljevala na Filozofski fakulteti na oddelku za slovenistiko in na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani, smer praktična dramaturgija in dramsko pisanje. Več let je delala kot mentorica otroških in mladinskih dramskih skupin (Zorana, Oksimoron). Leta 2014 je za dramski prvenec Panj dobila Grumovo nagrado za mladega dramatika. Drama za otroke Zarja in Svit je bila izbrana na natečaju JSKD in natisnjena v zbirki Spetka (2014). Drami Panj ter Zarja in Svit sta bili bralno uprizorjeni v letih 2014 in 2016 v SNG Drama Ljubljana, drama Skladišče pa je bila leta 2018 bralno uprizorjena v Mini teatru v sklopu festivala Vzkrik.

O BESEDILU

Ena kri je drama vsakdana, povsem verjetna, realna in učinkuje kot odtis brutalnega kapitalizma, a jo hkrati lahko beremo tudi kot alegorijo. Avtorica skozi prizmo družinske situacije govori o širšem ustroju sodobne družbe, ki jo je neoliberalizem razžrl tako navzven (delovno okolje) kot navznoter (družina). V tekoči dinamiki in izpiljenem ritmu dialogov dogajanje vznikne, »ko dnevno svetlobo začne prekrivati mrak«, ta sicer dobeseden, slikovit opis časa pa metaforično napoveduje grozo. Zgoščeno dogajanje prikazuje skorajda realni čas trajanja in izhaja iz t. i. dramaturgije obiska, zaznamovane z začetno evforijo, vmesnim nelagodjem in zaključnim presenečenjem. To je zgodba o absolutnem razkroju vrednot in družbenih pritiskih, zažrtih tudi oziroma predvsem v družinske odnose, ki se sesuvajo na račun bolestne ambicioznosti prekoračiti v višji status/razred.