Peter Rezman Reza: izrekanja suspenza

Režija: Nina Ramšak Marković

Igrajo: Mia Skrbinac

Foto: Ioana Turcan

Pete Rezman elektrio tehnično jako točno za metanske rudnike izobražen v pokoju piše poezijo prozo poezijo štirideset let ga zanimajo gledališke izkušnje itd.

O BESEDILU

Morda bi bila drama izrekanja suspenza užaljena, če bi jo kategorizirali le pod en literarni, kaj šele en dramski žanr. To je poezija, poročilo, scenarij, dokument, dovtip, risba in scenografija obenem. V njej avtor skozi vizuro humorja kritično nastavlja ogledalo sodobni umetnosti, preizprašuje in malce tudi dvomi v njen pomen in še bolj namen, pri tem se izogiba predvideni naraciji, čeprav vsakemu »prizoru« sledi nagajivo vizualiziran siže pravkar prebranega. Gre za docela avtonomen princip razumevanja »dramske pisave«, pravzaprav v njej ni nič več zares dramskega in tudi dramatičnega ne, so kvečjemu zametki tega, ki kličejo k individualni interpretaciji. Avtor skozi formo že argumentira vsebino – in obratno. Oba pola sta v nenehnem stiku, komunikaciji in sožitju, čeprav se na prvi pogled zdi, da sta vse prej kot simbiozna.