Okrogla miza: Sodobna dramska pisava in uprizarjanje

Sobota, 23.3. ob 21.00 Okrogla miza: Sodobna dramska pisava in uprizarjanje /Moderira: Varja Hrvatin / Gostje: Nina Ramšak, Rok Andres, Ivana Zajc in Petra Pogorevc

Na festival dramske pisave Vzkrik, že tretje leto, zdaj že skoraj tradicionalno, vključujemo problemsko-teoretski del programa v obliki okrogle mize, ki obravnava pereča vprašanja sodobne dramatike pri nas. V prvih dveh letih smo razpirali same primanjkljaje, mapirali probleme in zasledovali potencialne rešitve za izboljšavo stanja dramatike in statusa dramatikov. Letos smo se odločili, da zasukamo krmilo proti samemu jedru dramatike, proti bistvu sodobne dramske pisave.

Ob primanjkljaju kritiške refleksije in analize samostojnih dramskih besedil kot zaključenih literarnih izdelkov onkraj same uprizoritve, smo se odločili, da je nujno potrebno spregovoriti o dramski pisavi in dramatiki kot takšni. Spregovorili bomo o njenih medijskih vdorih, njenih vsebinskih tokovih in strukturnih eksperimentih, razgrinjali bomo specifike posameznih avtorjev, njihovih poetik in same generacije piscev.

Zdi se, da se sodobna dramatika čedalje bolj vrača h kanoniziranim, ustaljenim, skorajda klasičnim praksam in vzorcem dramske pisave z vse redkejšimi odstopanji, po drugi strani pa je moč čutiti močno retrogradnost in referenčnost na prvine postdramske pisave. Z letošnjimi gosti se nameravamo diskurzivno in analitično spustiti skozi pregled novonastajajoče dramatike v Sloveniji in diagnosticirati, kaj in kakšen je pravzaprav novi dramski val – kaj konkretno sploh pomeni sodobna dramatika.

V Sloveniji sodobno dramatiko generirajo in definirajo predvsem potrditve v obliki strani nagrad in natečajev ter uprizoritev. Pri nas obstajata zgolj dva nacionalna natečaja za dramatiko in sicer natečaj za nagrado Slavka Gruma ter nagrada Žlahtno pero, za najboljšo komedijo. Od obeh natečajev pa le prvi specifično spodbuja prav mlajšo generacijo s posebno nagrado za mladega dramatika, ki podeljuje nagrado piscem mlajšim od trideset let ter s tem formira izbor najboljših mladih piscev. Po kakšnem ključu se komisija odloča in kaj so tisti parametri, ki določajo kvaliteto dramskih besedil mladih piscev napram že uveljavljenim?

S pogovorom bi si želeli mapirati, kaj je tisto kar dramatika že znotraj svoje pisave misli, na kaj se opira in proti čemu stremi. Ali sploh lahko še govorimo o sodobni dramatiki ali gre zgolj za dramatiko, ki operira s klasičnim ali postdramskim, vendar nastaja v sodobnem času in vpleta teme sodobnega sveta? Dramatika se je v zadnjih letih začela čedalje bolj razvijati in s tem tudi razkoreninjati predvsem v smislu tega, da sebe skozi pisavo afirmira, zavrača, redefinira in nekako že skozi pisavo išče svoje mesto, svoj smisel. Dramatika kot tekstovna predloga se čedalje bolj preliva iz polja dramskega pisanja v polje odrskega pisanja ali pa v polje literarno-proznega. Na okrogli mizi bomo torej problematizirali in raziskovali vprašanja kot so; kaj je tisto kar tvori sodobnost v današnji dramatiki, kdo so pisci, ki tvorijo najmlajšo generacijo, in kakšna so njihova besedila?

ŽIVLJENJEPISI GOSTOV:

Rok Andres kot praktični dramaturg sodeluje s slovenskimi in tujimi gledališči in z različnimi festivali, je avtor znanstvenih in drugih člankov. Na Univerzi v Novi Gorici končuje doktorsko disertacijo. V raziskovalnem delu se posveča slovenski dramatiki in gledališču ter recepciji evropske dramatike v slovenskem kulturnem prostoru. Na Tednu slovenske drame vodi idejno zasnovo Dneva nominirancev za Grumovo nagrado.

Petra Pogorevc je do leta 2007 v slovenskem kulturnem prostoru delovala kot novinarka, kritičarka, publicistka in prevajalka. Leta 2007 se je zaposlila v Mestnem gledališču ljubljanskem kot dramaturginja in urednica hišne teatrološke zbirke Knjižnica MGL. Za vodenje Knjižnice MGL ji je Združenje dramskih umetnikov Slovenije podelilo Bršljanov venec za umetniške dosežke v letu 2016.

Nina Ramšak zaključuje magistrski študij gledališke režije na AGFRT in trenutno pripravlja prvo profesionalno predstavo Alarmi! v SLG Celje. Je ena izmed dveh ustanoviteljev revije Adept, revije gledaliških in filmskih ustvarjalcev v produkciji AGRFT in društva VLU, ki od leta 2014 kontinuirano izhaja dvakrat letno. Na festivalu Vzkrik je že sodelovala kot režiserka bralnih uprizoritev.

Ivana Zajc je mag. prof. slovenistike in primerjalne književnosti ter doktorandka na Oddelku za slovenistiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Raziskuje didaktiko književnosti, literarno teorijo in teorijo drame, poljudne prispevke objavlja predvsem v reviji Sodobnost ter na RTV Slovenija. Je štipendistka Univerzitetne ustanove ing. Lenarčič Milana.

V programski knjižici: V prejšnjih sezonah