Okrogla miza: SODOBNA DRAMATIKA

moderatorka: Varja Hrvatin

gostje:

Simona Hamer, dramaturginja in dramatičarka
Alja Lobnik, kritičarka in teoretičarka sodobnih uprizoritvenih umetnosti
Blaž Lukan, dramaturg, kritik in publicist
Nina Šorak, dramaturginja in režiserka
Juš A. Zidar, gledališki režiser

Okrogla miza želi odpreti možnosti izboljšave odnosa do sodobne dramatike. Poeziji in prozi je namenjeno precej publikacij in natečajev, medtem ko se dramatike razen Tedna slovenske drame (nagrade Slavka Gruma) praviloma ne objavlja, tiska in izdaja. Težnja mladih po pisanju dramskih besedil je čedalje večja, vendar pa potrebujejo publiko, poslušalce in kritično platformo, znotraj katere bi njihova besedila lahko komentirali, mentorirali in reflektirali.

Kako popraviti odnos do sodobne dramatike in vzgojiti publiko, da bi jo brala, poslušala in do nje vzpostavila nek kritičen odnos? Ali je to moč storiti skozi bralne uprizoritve ali pa so te postale zgolj same sebi namen, omejene na gledališko publiko? Kakšno funkcijo sploh ima dramatika v družbi in v sodobnem gledališču, v času, ko sodobne gledališke prakse zavračajo celostna dramska besedila in se vse bolj lotevajo dekonstrukcije, rekonstrukcije in avtorskih besedil, nastajajočih znotraj procesa gledališke predstave? Kdo in za koga se torej piše dramatika danes? Ali je moč z dramskim besedilom sploh še kaj povedati in do kakšne mere ima lahko vpliv na reflektiranje sodobne družbe?