Katarina Černe: Prideš, prosim, nazaj

Katarina Černe je od leta 2016 študentka slovenistike in primerjalne književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Z gledališčem se je pobliže Srečala v srednji šoli, ko se je vpisala v Amaterski mladinski oder, ki deluje pod okriljem SNG Nova Gorica, letos pa se je pridružila projektu ŠtudenTeater, kjer s študentkami ustvarjajo avtorsko predstavo.

PRIDEŠ, PROSIM, NAZAJ

režija: Žiga Divjak
igrajo: Mia Skrbinac, Sara Dirnbek, Živa Selan, Matic Lukšič

Prideš, prosim, nazaj je njeno prvo dramsko besedilo. Zasnovano je na problemih, ki so pogost pojav v času odraščanja, s katerimi se eni preobremenjujejo, drugi svojim težavam ne pripisujejo resnejšega pomena, tretji pa se jim apatično vdajajo.